EMEKLİLİK İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 

Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal değişimlerin yoğun bir şekilde görüldüğü bir evre olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üstündeki bireyleri yaşlı kabul etmektedir. Ancak bu sadece kronolojik yaşın sınırını tanımlamaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte doku ve organlarda oluşan yaşlanma ise biyolojik yaşlanmadır. Öte yandan, toplumsal değerler ve kültürel yapı da yaşlının ve yaşlılığın yerini belirlemektedir.
Emeklilik, kişinin hayat içerisindeki önemli değişim dönemlerinden biridir ve sıklıkla yaşlıların karşılaştığı ilk büyük değişimdir. Emekli olan kişi öncelikle gelir kaybına uğrayacak, bunun yanında sosyal rol ve yetkileri de değişecektir. Emeklilikle birlikte yaşanan bu kayıplara uyum sağlayamayan bireyler, kendilerini değersiz, önemsiz, yalnız, boşlukta ve çaresiz hissedebilirler. Hayatlarının geri kalanını planlamakta güçlük çekebilirler. Yakınlarına yük oldukları hissine kapılır ve bazen de onlara karşı öfkeli tavırlar sergileyebilirler. Oysa emeklilikle birlikte ortaya çıkan güçlü duygular tanınıp bu yeni duruma uyum sağlandığında, emeklilik bireyin kişisel gelişimini ve hayata yeni bir bakış açısı getirebilmesini sağlayacaktır.
Çalışma yaşamları boyunca ülkemizin gelişimine büyük katkısı olan emeklilerimizin, emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri, sosyal devletin önde gelen görevleri arasındadır. Söz konusu görevleri yerine getirmek amacıyla öncelikle tüm bireylere eşit kapsam ve kalitede sosyal güvenlik hizmeti verilen bir yapının oluşturulması için hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile norm ve standart birliği sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunca teknolojik altyapı çalışmalarına hız verilmiş olup, daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verebilmek için gerek sigortacılık gerekse sağlık alanında çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Emeklilik İle İlgili Temel Kavramlar
A. Sigortalılık Süresi
B. Prim Ödeme Gün Sayısı
C. Yaş

EMEKLİLİK İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
A) Sürekli iş göremezlik
Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, başlangıcı ve hesaplanması
Sürekli iş göremezlik gelirinin miktarını etkileyen faktörler
Sürekli iş göremezlik gelirinin kesilmesi
Zamanaşımı
B) Ölüm Geliri
Ölüm gelirine hak kazanma ve gelirin hesaplanması
Ölüm gelirinin hak sahiplerine paylaştırılması
Ölüm gelirinin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
Yoklama işlemleri
Zamanaşımı
C) Yaşlılık Aylığı (Hizmet Akdi İle Ve Bağımsız Çalışanlar İçin)
Aylığa hak kazanma koşulları
Yaşlılık aylığının bağlanması
Yaşlılık aylığı başvurusu, istenecek belgeler ve aylığın başlangıcı
Aylığın hesaplanması
Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması
D) Ölüm Aylığı (Hizmet Akdi ile ve Bağımsız Çalışanlar İçin)
Ölüm sigortasından yararlanma şartları
Ölüm aylığı başvurusu
Ölüm aylığının hesaplanması
Hak sahipleri yönünden ölüm aylığına hak kazanma koşulları ve paylaştırılması
Ölüm aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
E) Cenaze Ödeneği (İlk Defa 2008/Ekimden Sonra Sigortalı Olanlar)
Cenaze ödeneği verilme şartları, başvuru ve miktarının belirlenmesi
Kamu Görevlileri İçin Özel Durumlar
F) Evlenme Ödeneği
Evlenme ödeneği başvurusu ve miktarı
Evlenme İkramiyesi (2008/Ekim Öncesi Kamu Görevlileri için)