YURTDIŞI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

A) Yurtdışı Sigortalıları
Sigortalı Sayılma, Sigortalı Sayılmayanlar
Sigortalı Bildirimi
Sigortalılığın sona ermesi
Sigortalıların yurtdışında bulunmaları
Sigortalıların görev ve işleri nedeniyle yurt dışında bulundukları sürelerin tespitinde istenecek belgeler
Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalışan sigortalılara sağlanan haklar
Genel sağlık sigortalısı sayılanlar
Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili
Yurt dışında tedavi
Yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilme hâlinde sağlanacak sağlık hizmetleri
Türkiye’de tedavinin mümkün olmaması nedeniyle yurt dışında sağlanacak sağlık hizmetleri
Yurt dışı tedavide avans ödemesi ve belgelerin onaylanması
Yurtdışında geçici veya sürekli görevle gönderilme halinde sağlanacak sağlık hizmetleri
Yurtdışı tedavi
Yurtdışı tedavi sağlık kurulu raporu
Raporların yenilenmesi, bekleme süreleri ve süre uzatımı
Sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesi
Yurtdışı tetkik işlemleri
Yurtdışı tetkik sağlık kurulu raporu
Yurt dışı yol, gündelik ve refakatçi giderleri

2.B) Yurtdışı Borçlanmaları
Borçlanmanın Şartları
Borçlanma miktarının tespiti, tebliği, ödenmesi ve borçlanmadan vazgeçilmesi
Yurtdışı borçlanmalarına göre aylık bağlama şartları
Aylıkları kesilmesi ve yeniden bağlanması
Sosyal güvenlik destek primi uygulaması
Zorunlu göç nedeniyle Türk vatandaşlığına geçenlerin borçlanma işlemleri
3201 sayılı kanun göre asgari ve azami kazançlar
Bulgaristan Hizmet borçlanması
Yurtdışı Aylık İşlemleri
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri
Almanya Prim İadesi
İsviçre Prim Transferi